Espen Viksjø AS

Espen Viksjø AS har lang og bred erfaring og omfattende kompetanse innen de fleste typer byggeprosjekter. Kontoret har kunnskap i alle prosjektets faser, fra planarbeid til detaljprosjektering og oppfølging. Kontoret samarbeider med flere fagressurser innen arkitektur, landskap, interiør, konstruksjon, VVS og elektro.

Espen Viksjø AS har utført prosjekter innen følgende kategorier:

 • Større boligbygg
 • Eneboliger og fritidsboliger
 • Næringsbygg
 • Kontorbygg
 • Undervisningsbygg
 • Spesielle bygg og anlegg for forsvaret
 • Rehabilitering av verneverdige bygg
 • Reguleringsplaner/bebyggelsesplaner
 • Cruiseskip

Espen Viksjø AS har kompetanse innen:

 • Arkitektur
 • Interiør
 • Brannrådgivning
 • Bygningsfysikk
 • Utredninger
 • Arealplanlegging
 • Teknisk avanserte bygg og anlegg

Espen Viksjø AS er sentralt godkjent innenfor følgende ansvarsområder:

 • Søker i tiltaksklasse 3
 • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3
 • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Bygningsfysikk, tiltaksklasse 1
 • Prosjektering av Veg, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1
 • Kontroll av Brannsikkerhet i tiltaksklasse 2